top of page

גיפט קארד למשחק שהוא חוויה

‏50 ₪


עם המתנה הזאת אי אפשר לטעות. שובר למשחק שהוא חוויה וטיול
בחרו את הסכום וכיתבו ברכה אישית
מתנה שהיא חוויה. ניתן לממש בכל המשחקים של מפרשים

גם בטיול ברחבי הארץ- ירושלים זכרון יעקב ועוד או במשחק מהבית
...
עם המתנה הזאת אי אפשר לטעות. שובר למשחק שהוא חוויה וטיול בחרו את הסכום וכיתבו ברכה אישית מתנה שהיא חוויה. ניתן לממש בכל המשחקים של מפרשים גם בטיול ברחבי הארץ- ירושלים זכרון יעקב ועוד או במשחק מהבית

‏50 ₪
‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
bottom of page