קבצים שנת בת מצווה להורדה לשימוש אישי

בהצלחה ומזל טוב 

כל הזכויות שמורות למפרשים. מותר שימוש אישי. הפצת הקבצים כמו שהם.

העתקת מידע ושימוש בו באופן מסחרי או לפרסום יש לבקש אישור מפרשים בכתב